Cumpara rovinieta online -
Calculator roviniete Romania

Termeni și condiții procedura de soluționare a petițiilor

Termeni și condiții de utilizare a website-ului www.roviniete.ro în vederea achiziției de asigurări. Procedura de soluționare a petițiilor

1. Aspecte generale cu privire la serviciile de asigurare prin internet

A) Cine prestează serviciile de asigurare prin internet

Serviciile de distribuție de asigurare prin internet sunt prestate de compania de brokeraj Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare SRL prin asistentul său în brokeraj: societatea Scala Assistance SRL; ambele deținând toate autorizațiile necesare desfășurării acestei activități de distribuție de asigurări în România.

Date de identificare

a)Compania de brokeraj: Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare SRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Primăverii nr. 29, etaj 1, sector 1,

Nr. Registrul Comertului: J40/8190/2019, CUI 41293315,

Telefon: 021 796 93 83,

E-mail:office@obar.ro​, www.obsidianbroker.ro​,

Nr. ASF Registrul Intermediarilor Principali: RBK-792/30.12.2019

b)Asistentul în brokeraj: Scala Assistance SRL

Sediu social: Cluj-Napoca, Str. Bucureşti, Nr. 29, Ap. 13, Judet Cluj,

Nr. Registrul Comertului: J12/3206/2005, CUI RO17929585,

Telefon: 0729 798 666, 0741 253 255,

E-mail:office@roviniete.ro​, www.roviniete.ro​,

Nr. ASF Jurnalul Asistenților: cod RAJ 516693/ 24.08.2020.

B)Autoritatea de Supraveghere

Activitatea distribuție de asigurări este reglementată de catre Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), autoritate administrativă autonomă de specialitate cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, cu sediul în București, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti, TELVERDE Sector Asigurări și Reasigurări: 0800 825 627, Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36; e-mail: petitie-asigurari@asfromania.ro​.

C) Despre serviciile de asigurare prin internet

(1)Obsidian Broker prin Asistentul său în brokeraj, Scala Assistance, furnizează servicii de distribuție de asigurări prin intermediul website-ului www.roviniete.ro​.

(2)Descrierea detaliată a asigurărilor se regăsește în secțiunea specifică a fiecărui tip de asigurare.

(3)Asigurarea se poate încheia prin sistemul informatic prin website-ul www.roviniete.ro într-o secțiune special accesibilă doar utilizatorilor logați.

(4)În secțiunile din TCU se regăsesc cel puțin informații referitoare la definirea termenilor, drepturilor și obligațiilor Utilizatorului/Clientului, Brokerului și Asistentului, politica de ofertare, emitere și plăți, etc.

2. Definitii

1. Termenii folositi în prezentul document vor avea următorul sens:

a)Website ​– reprezintă sistemul paginilor web accesibile pe pagina de internet la adresa www.roviniete.ro sau www.obsidianbroker.ro​;

b)Utilizator/Client – reprezintă orice persoană fizică/juridică care accesează website-ul www.roviniete.ro sau www.obsidianbroker.ro​;

c)Asiguratul ​– reprezintă persoana fizică/juridică ale cărei bunuri sunt protejate în bazacontractului/poliței de asigurare;

d)Asigurare – reprezintă forma de protecție bazată pe un contract de asigurare prin care o persoană fizică sau juridică cedează anumite riscuri unei persoane juridice Asigurător, plătind o sumă de bani numită primă de asigurare. Asigurătorul se obligă prin acest contract să plătească Asiguratului despăgubiri în cazul în care evenimentele prevăzute în contract au loc;

e)Condițiile de asigurare – reprezintă regulile emise de Asigurător și care sunt parte integranta a contractului de asigurare ce reglementează drepturile și obligațiile fiecărei părți în contractul de asigurare, precum și modalitatea, termenul și termenii de îndeplinire a acestora;

f)Prestarea serviciilor pe cale electronică ​– reprezintă efectuarea serviciilor, care are loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor informatice, la cererea individuala a Utilizatorului, fără prezența în același timp a părților;

g)Cookies ​– reprezintă fișierele text păstrate de browserul utilizatorului in memoria calculatorului acestuia, care pot fi utilizate de operatorii paginii de internet a Asigurătorului pentru recunoașterea utilizatorilor și pentru a adapta conținutul afișat la preferințele acestora;

h)Link, link-uri​– reprezintă adresa prin care se conectează fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei rețele de calcul;

i)Sistemul informatic​– reprezintă dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea și păstrarea, precum și trimiterea și preluarea datelor prin rețeaua de telecomunicații, cu ajutorul corespunzător pentru tipul respectiv al rețelei dispozitivului final.

j)Calcul/ calculație​– reprezintă calcularea estimativă a prețului asigurării pe baza datelor oferite de Utilizator, fără a fi necesară autentificarea acestuia. Calculul/calculația nu are valoare de ofertă.

a)Documentatia Contractuală ​– reprezintă toate documentele (inclusiv TCU) care formează cadrul general în relatia Client-Broker-Asistent.

b)TCU​– reprezintă documentul Termeni și Conditii ale Utilizatorilor și toate secțiunile sale.

c)Servicii​– reprezintă activităţi de distribuţie în asigurări /reasigurari a căror prestare face obiectul contractului de asigurare;

d)Asigurător – reprezintă o societate de asigurare în sensul definiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 3 și 4 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activităţii de asigurare și reasigurare și care desfășoară activităti de distribuţie de asigurări și reasigurări, potrivit legislației aplicabile;

e)Companie de brokeraj/Broker – reprezintă intermediarul principal, persoană juridică română, autorizată în condițiile prevederilor legale; respectiv ​Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare SRL

f)Intermediar principal – reprezintă intermediarul, persoană juridică, ce desfășoară activitate de distribuţie ulterior obținerii autorizării de către A.S.F. și instituțiile de credit sau firmele de investiții potrivit definiției de la art. 4 alin. (1) pct. 1 și 2 din Regulamentul nr. 575/2013 care obțin avizul A.S.F. pentru desfășurarea activitătii de distribuţie;

g)Asistent – reprezintă intermediarul secundar, persoană juridică, care desfășoară activități de distribuţie în baza unui contract de colaborare cu un intermediar principal în legătură cu mandatul de brokeraj al acestuia, sub răspunderea intermediarului principal; respectiv​ Scala Assistance S.R.L.;

h)Consultanță – reprezintă furnizarea unei recomandări personalizate unui client sau potențial client, la cererea acestuia sau la inițiativa distribuitorului de asigurări, în legătură cu unul sau mai multe contracte de asigurare;

i)Distribuitor de asigurări​– reprezintă intermediarul de asigurări sau asigurătorul;

j)Distribuţie de asigurări – reprezintă activitatea care constă în consultanţă cu privire la contracte de asigurare, propunerea de astfel de contracte sau desfăşurarea altor acţiuni premergătoare în vederea încheierii unor astfel de contracte, în încheierea unor astfel de contracte sau în asistenţă pentru gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri, inclusiv furnizarea de informații privind unul sau mai multe contracte de asigurare în conformitate cu criteriile selectate de clienți pe un site sau prin alte mijloace de comunicare şi alcătuirea unui clasament al produselor de asigurare, inclusiv comparaţii de preţ şi de produse, sau o reducere la o primă, în cazul în care clientul are posibilitatea de a încheia în mod direct sau indirect un contract de asigurare prin utilizarea unui site sau a altor mijloace de comunicare;

k)A.S.F.​– reprezintă Autoritatea de Supraveghere Financiară din România;

l)Beneficiar real ​– reprezintă o persoană fizică ce detine și controlează în cele din urmă Clientul în numele ori în interesul căruia se realizează, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune. Notiunea de „beneficiar real” este definită la art. 4 din Legea nr. 129/2019.

m)Persoana expusă politic ​– reprezintă o persoană fizică care exercită sau a exercitat functii publice importante, membru direct ai familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercită functii publice importante. Sunt considerate ca persoane expuse politic, acele persoane fizice care exercită functii publice importante potrivit prevederilor de la art.3 din Legea nr.129/2019.

n)Reprezentantii/ Împuterniciții Clientului ​– reprezintă persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârii organelor statutare ale Clientului, sunt investite cu competenta de a conduce si/sau de a reprezenta Clientul persoană juridică.

o)Legislaţia privind protectia datelor cu caracter personal ​– reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679, intrat în vigoare la 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018. Dispozițiile Regulamentului sunt aplicabile direct pe teritoriile statelor membre UE, fără ca, în principiu, să mai fie necesare măsuri de transpunere ori implementare. Totuși, Regulamentul de referință prevede faptul că în anumite situații sunt necesare dispoziții de implementare la nivel național sau statele membre sunt abilitate să adopte anumite dispoziții legale. Astfel, a fost adoptată Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

p)Legislaţia privind distribuţia în asigurări ​– reprezintă toata legislatia aplicabila cum ar fi: Codul Civil Român, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, Norma A.S.F. nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie, cu modificările și completările ulterioare, etc., precum și orice alte reglementări emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar si actele sau regulamentele delegate, standardele tehnice de reglementare, cele de aplicare, actele de punere în aplicare și alte acte emise de Comisia Europeană sau de Consiliul și Parlamentul European, cu aplicabilitate directă în statele membre.

 

3. Drepturi si obligaţii

(1) Obsidian Broker și Scala Assistance au următoarele drepturi și obligații

a)Să-i comunice Clientului despre imposibilitatea de a cere de la asigurători oferte de produse/servicii de asigurare pentru Client în cazul în care Clientul nu furnizează Brokerului informatiile sau documentele necesare suplimentare solicitate de către Obsidian Broker și Scala Assistance, după caz.

b)Să-i comunice Clientului despre imposibilitatea de a executa cerințele Clientului în conditiile în care acestea contravin politicilor/ procedurilor lor interne, incluzând dar nelimitând-se la procedurile interne sau de grup, la legislația aplicabilă, precum si la standardele legale naționale si internationale pe care Obsidian Broker și Scala Assistance le respectă, acestora neputându-li-se imputa, în niciun fel, prejudiciile suferite de Client ca urmare a unui astfel de refuz.

c) Să onoreze comenzile primite conform termenilor și condițiilor de emitere si livrare a asigurărilor.

d)Să nu poată procesa informațiile/ documentele Clientului care nu îndeplinesc conditiile mentionate de prevederile legale în vigoare sau nu au fost completate corect în vederea încheierii în mod legal a unei asigurări valabile.

e)Să anuleze o comandă în cazul în care datele comunicate nu sunt corecte.

f)Să anunțe Clientului asigurat, prin orice formă de comunicare (telefonic/sms/e-mail), data expirării contractului de asigurare, cât și oferta de reinnoire.

g)Să solicite în scris informatii despre Client sau despre reprezentanții acestuia, în situatiile în care există lipsuri în informatiile primite de Obsidian Broker și Scala Assistance sau când aceștia apreciază ca informatiile detinute referitoare la persoanele mentionate anterior nu sunt actuale, complete si corecte ori sunt contradictorii.

h)Să transmită autoritătilor competente date si informatii cu privire la identitatea Clientului si la serviciile de distribuție în asigurări efectuate, atunci când transmiterea acestora decurge dintr-o obligatie legală.

i)Să depună toate eforturile necesare pentru protejarea website-ului și a informațiilor transmise prin utilizarea website-ului;

j)Să notifice periodic Clientul cu privire la data plății primelor/ ratelor de primă de asigurare conform asigurărilor încheiate de Client și prezentelor TCU;

k) Să dovedească buna-credință în relatiile cu acesta pentru a nu-i afecta interesele si a nu prejudicia terte persoane.

 

(2) Clientul are următoarele drepturi și obligații

a)Să solicite produse si/sau servicii de asigurare de la Obsidian Broker și Scala Assistance și să i se pună la dispoziție oferte competitive pe piața de asigurări/reasigurări.

b)Să formuleze contestatii cu privire la Serviciile prestate; contestatiile se depun în scris la sediul Obsidian Broker sau pe e-mail la datele de contact de pe pagina web Obsidian Broker www.obsidianbroker.ro​, în timpul orelor de program, sau la sediul Scala Assistance, sau pe e-mail la datele de contact de pe pagina de web Scala www.roviniete.ro​, în timpul orelor de program.

c)Să autorizeze Obsidian Broker și Scala Assistance ca broker de asigurare prin continuarea accesării paginii de web www.roviniete.ro

d)Să completeze corect si complet informațiile necesare în vederea obținerii de oferte și emiterii de asigurări, Clientul fiind singurul răspunzător pentru aceastea.

e)Să anunte Obsidian Broker și Scala Assistance în cazul intervenirii oricărui fapt care produce modificări în statutul juridic avut în vedere initial, sau a oricăror modificări ale datelor si informatiilor furnizate anterior, inclusiv in ceea ce priveste riscul de asigurare, daunalitatea,să furnizeze documente doveditoare ale efectuării acestor modificări si să înlocuiască în mod corespunzător actele prezentate initial, în cel mai scurt timp posibil de la data modificării respective. Până la data primirii acestor modificări din partea Clientului, inclusiv dovada înregistrării acestora, Obsidian Broker și Scala Assistance sunt îndreptătite să considere informatiile si datele de identificare aflate în posesia lor ca fiind valabile. Obsidian Broker și Scala Assistance nu pot răspunde în niciun fel pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necomunicării în timp util si în conditii de sigurantă a modificărilor/ completărilor apărute sau în cazul în care acestea au fost comunicate de către Client în mod incomplet și fără înscrisuri doveditoare. Declarațiile inexacte sau reticența privind riscul poate atrage nulitatea asigurării.

f)Să achite la termen primele/ ratele de primă de asigurare, după caz, aferente produselor de asigurare contractate si detinute, conform prevederilor din polițele de asigurare relevante în vigoare la momentul incheierii si pe durata valabilitatii unei polițe de asigurare, inclusiv conform notificarilor/ devizelor de plata comunicate de Obsidian Broker și Scala Assistance cu privire la polițele de asigurare incheiate. Clientului i se aduce la cunostinta ca intarzierea si/sau neplata partiala/totala a primele/ ratele de primă asigurare aferente produselor de asigurare contractate si detinute, poate conduce la decizia Asigurătorului de a nu lua sub acoperire riscul de asigurare contractat si/ sau de a inceta valabilitatea unei polițe de asigurare contractate.

g)Să fie informat că Obsidian Broker și Scala Assistance nu încasează numerar, având ca scop prevenirea activităților de spălare a banilor și pentru combaterea finanțării terorismului.

h)Să dovedească bună-credință în relatiile cu acesta pentru a nu-i afecta interesele si a nu prejudicia terte persoane și să infomeze în timp real toate persoanele implicate: pentru utilizatorul persoană juridică să își informeze Reprezentenții/ Împuterniciții, iar utilizatorul persoană fizică – soțul/soția. În caz de neinformare conformă a acestora, Brokerul/ Asistentul nu își va asuma nicio responsabilitate.

i)Să fie informat că Obsidian Broker și Scala Assistance nu răspund dacă o cerere de ofertare este refuzată sau dacă un Asigurător nu a acceptat să acopere riscul de asigurare urmare a unui eveniment care nu poate fi controlat de către Obsidian Broker și Scala Assistance.

j)Să fie informat că prevederile privind prelucrarea de date cu caracter personal mentionate în cuprinsul prezentului document se vor aplica în mod direct si reprezentantilor, împuternicitilor, angajaților Clientului, ultimului beneficiar real, asociatilor/ actionarilor directi/ indirecti ai Clientului, precum si oricăror alte persoane fizice implicate în activitatea Clientului, ale căror date personale sunt transmise către Obsidian Broker și Scala Assistance de către Client în documentele solicitate la initierea relatiilor de afaceri sau pe parcursul derulării acestora (cu titlu exemplificativ, dar nelimitându-se la: act constitutiv/statut, certificat constatator emis de Registrul Comertului, împuterniciri, delegatii etc), ca si când ar fi semnate de acestia în nume propriu.

k)Să obțină în prealabil autorizarea scrisă de la persoanele fizice vizate ale căror date personale le transmite conform celor mentionate mai sus, în vederea prelucrării acestora si a transferului în străinătate a datelor personale în scopurile prevăzute în prezentele TCU. Prezenta confirmare este valabilă si se consideră a fi acordată de Client la fiecare transmitere de date cu caracter personal către Obsidian Broker și Scala Assistance, pe întreaga durată a colaborării dintre Client si Broker și Asistent.

Website-ul utilizează protocolul de securitate Transport Layer Security (utilizând chei de minimum 2.048 biţi)

BAAR - Asigurații cu risc ridicat

Dacă asigurații primesc de la cel puțin trei asigurători diferiți oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt cu 36% (factorul „N”) mai mari față de tariful de referință aferent segmentului de risc din care fac parte, sunt încadrați în categoria asiguraților cu risc ridicat, potrivit Legii nr. 132/2017 și pot solicita Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) o ofertă pentru încheierea unui contract RCA la următorul link: https://www.baar.ro/asigurati-cu-risc-ridicat/.

 

 

Procedura de soluționare a petițiilor

 

(1) Ce este o petiție?

Petiția este orice reclamație, sesizare sau cerere formulată în scris sau verbal care poate fi transmisă către Obsidian Broker și/sau Scala Assistance prin poștă, poștă electronică, canale social media, fax sau telefon. Printr-o reclamație, Utilizatorul/ Clientul își exprimă orice nemulțumire cu privire la activitățile sau serviciile prestate de Obsidian Broker și/sau Scala Assistance sau la funcționarea paginilor web www.roviniete.ro sau www.obsidianbroker.ro.

 

(2) Petiția poate fi trasmisă:

a) Pentru Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare SRL

Sediu social: B-dul Primăverii nr. 29, et. 1, București, sector 1

Nr. ONRC J40/8190/2019, CUI 41293315

Registrul Intermediarilor Principali nr. RIP-792/30.12.2019

Telefon: +40 21 7969 383; Email: office@obar.ro; www.obsidianbroker.ro;

 

b) pentru Scala Assistance SRL

Sediu social: mun.Cluj-Napoca, str. București nr.29, ap.13, jud.Cluj

Nr. ONRC J12/3206/2005; CUI 17929585

Înregistrată în Jurnalul Asistenților Persoane Juridice cu  cod RAJ 516693

Telefon: 0732773773 E-mail: office@roviniete.ro, www.roviniete.ro

 

(3) O petiție depusă corespunzător trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

a.         Datele de identificare (numele și prenumele, domiciliul și numărul de telefon sau numele firmei și CUI, după caz);

b.         Calitatea persoanei care formulează reclamația (client titular sau împuternicit);

c.         Obiectul reclamației (serviciul / produsul/ activitatea reclamată sau informațiile furnizate);

d.         Interesul celui care formulează reclamația/prejudiciul invocat (dacă este cazul).

 

(4) Gestionarea reclamației

Reclamația va fi preluată în cel mai scurt timp posibil pentru a fi analizată cu multă atenție în vederea obținerii celei mai bune soluții la problema semnalată.

Privind rezultatul analizei reclamației, Obsidian Broker/Scala Assistance înștiințează neîntârziat persoana care a depus reclamația prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail oferită de Utilizator/ Client. Reclamațiile vor fi analizate și vor primi răspuns în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data primirii acestora de către Obsidian Broker / Scala Assistance.

În cazul în care răspunsul nu poate fi transmis în termenul specificat din motive independente de Obsidian Broker / Scala Assistance, sau în cazul în care aspectele sesizate necesită o cercetare mai amănunțită, Obsidian Broker / Scala Assistance va transmite un răspuns provizoriu, care va indica în mod clar motivele pentru care răspunsul la reclamație va ajunge cu întârziere și va preciza termenul până la care Utilizatorul/ Clientul va primi răspunsul definitiv.

Orice reclamații legate de contractul de asigurare pot fi adresate Asigurătorului în modalitatea specificată în contractul de asigurare.

(5) În cazul în care soluția oferită nu răspunde solicitării Utilizatorului/ Clientului, Obsidian Broker Scala Assistance vor transmite în scris punctul de vedere împreună cu explicații detaliate. Dacă în continuare Utilizatorul/ Clientul nu este mulțumit de răspunsul pe care l-a primit, are dreptul să se adreseze organelor și autorităților competente și, respectiv, să utilizeze modalitățile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

(6) Autorități competente:

•           Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - București, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti, TELVERDE Sector Asigurări și Reasigurări: 0800 825 627, Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.36; e-mail: petitie-asigurari@asfromania.ro;

https://asfromania.ro/consumatori/petitii

•           Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, https://www.dataprotection.ro

 

(7) Soluționarea alternativă a litigiilor

Pentru a soluționa un litigiu, Clientul este informat că are posibilitatea să se adreseze entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (denumită în continuare SAL-FIN) din cadrul ASF. Conform Regulamentului ASF nr. 4/2016, SAL-FIN are scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar nonbancar. Obsidian Broker și/sau Scala Assistance își retin dreptul de a putea opta cu privire la acceptarea sau nu a desfășurării unei astfel de proceduri.

Informații complete despre procedura privind soluționarea alternativă a litigiilor, activitatea desfășurată de entitatea SAL-FIN, cât și regulamentul privind organizarea și funcționarea entității SAL-FIN, pot fi obținute la pagina de web: www.salfin.ro.

 

Alte detalii cu privire la asigurările distribuite le puteți găsi accesând următoarele link-uri:

1. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

2. Politica de cunoaștere a clienților

3. Emiterea, plata și livrarea asigurărilor RCA

4. Termeni​ si conditii protectie personală din accident auto

5.  Dovada contractului/ poliței de asigurare

6.Informarea privind remunerația

7.Informații complete si corecte. Limitarea răspunderii

8.Aspecte juridice

9.Folosirea paginii de internet si protejarea informatiilor transmise

10.Procedura de soluționare petiții

11.Politica de returnare